Picture

Ücretsiz Değerleme Nasıl Alınır

Anthony Evans

Anthony Evans

15 Haziran, 2023

Picture

İçindekiler

Gayrimenkulde mülk değerleme, finansman, satış listeleme, yatırım analizi, emlak sigortası ve vergilendirme gibi çeşitli görevler için önemlidir. Bununla birlikte, çoğu birey için temel fayda, bir mülkün talep veya satın alma fiyatını belirlemektir. Değerleme süreci, konum, arazi boyutu, kat planı ve olanaklar gibi benzersiz mülk özelliklerini dikkate almak zorundadır. Ayrıca, mülkün bölgesinde arz ve talep gibi genel piyasa eğilimleri de değerlemeyi etkiler.

Mevcut Değer

Teknik anlamda, bir mülkün değeri, mülk sahipliğinden kaynaklanan gelecekteki faydaların şimdiki değeridir. Gayrimenkul faydaları genellikle uzun bir süre boyunca gerçekleştiği için, bir mülkün değerinin tahmin edilmesi ekonomik ve sosyal trendleri, hükümet kontrollerini veya düzenlemelerini ve değeri etkileyebilecek çevresel koşulları dikkate almalıdır: talep, kullanılabilirlik, kıtlık ve devredilebilirlik.

Bir Mülkün Değeri Mutlaka Fiyatıyla Eşit Değildir

Bir mülkün değerinin maliyeti veya fiyatıyla mutlaka eşit olmadığını anlamak önemlidir. Satış fiyatı bir mülk için birinin ödediği miktar iken, maliyet, malzeme veya iş gibi gerçek harcamalara işaret eder. Maliyet ve fiyat değeri etkileyebilir, ancak onu belirlemez. Bir mülkün gerçek değeri, mülkün durumuna bağlı olarak satış fiyatından önemli ölçüde daha yüksek veya daha düşük olabilir.

Ücretsiz Değerleme Elde Etme

Ücretsiz mülk değerleme almanın ve ilişkili maliyetleri anlamanın sorunu. Bir mülk değerleme almanın maliyetleri kullanılan yönteme bağlı olarak büyük farklılık gösterebilir.

En doğru ve kapsamlı mülk değerlemesi genellikle bir profesyonel değerlemeden gelir. Bununla birlikte, bu maliyetli olabilir. Çevrimiçi araçlar ve hesap makineleri, bir mülkün değerinin kabaca bir tahminini ücretsiz olarak sağlayabilir, ancak bu tahminler doğrulukta farklılık gösterebilir. Ayrıca, genellikle mülkün benzersiz özelliklerini veya mevcut yerel piyasa trendlerini dikkate almazlar.

Mülk Değerleme Maliyeti

Mülk değerleme maliyetini anlamak, bir mülkün değerini doğru bir şekilde belirleme için harcanan zaman ve kaynakları anlamayı gerektirir. Kapsamlı bir değerleme, yalnızca mülkün fiziksel özelliklerini ve benzer mülklerin satış fiyatlarını değil, aynı zamanda gayrimenkul piyasasının mevcut durumunu da dikkate alır. Bu nedenle, ücretsiz mülk değerleme araçları iyi bir başlangıç noktası sağlayabilir, ancak mülk işlemleri hakkında bilinçli kararlar vermek için gerekli tam resmi sunmayabilir.

Emlak Değerleme İçin Çevrimiçi Araçların Kullanımı

Çevrimiçi araçlar, bir mülkün değerini tahmin etmek için otomatik değerleme modellerini kullanır. Bu araçlar, konum, boyut, kat ve yaş gibi birkaç önemli değişkeni dikkate alarak bir mülk değeri tahmini sağlar. Bazı araçlar ayrıca size bölgenizdeki mülk satışları ve piyasa trendleri, satış yapmak istiyorsanız sermaye kazancı hesaplamaları ve çevrenizdeki işlemlerin genel bir özetini de sunabilir.

Ücretsiz değerleme sınırlamaları ve profesyonel değerleme ihtiyacı

Çevrimiçi araçlar, tahmini mülk değeri elde etmek için hızlı ve maliyet etkin bir yol sunsa da, sınırlamaları vardır. Bu araçların sağladığı tahminler yalnızca nicel ve coğrafi verilere dayanır ve mülkün iç durumu, sahip olabileceği benzersiz özellikler veya yerel emlak piyasasının özellikleri gibi nitel faktörleri dikkate almaz.

Mülk Değerleme Yöntemleri

Picture

1) Doğrudan Karşılaştırma Yöntemi

Doğrudan Karşılaştırma Yöntemi veya Karşılaştırmalı Piyasa Analizi, en yaygın olarak kabul edilen mülk değerleme yöntemlerinden biridir. Bu yaklaşım, bir alıcının açık pazarda benzer bir mülkü edinme maliyetinden daha fazlasını ödemeyeceğini öneren Yerine Geçme İlkesine büyük ölçüde dayanır.

Süreç, üç ana adımdan oluşur: mülkün en yüksek ve en iyi Kullanımını belirleme, daha önce satılan benzer mülkleri belirleme ve karşılaştırılabilir satış değerini düzeltme. Ayarlamalar, mülkün durumu, konumu veya benzersiz özellikleri gibi farklı faktörleri hesaba katabilmek için yapılabilir. Bu ayarlanmış satış değerleri, söz konusu mülkün değerinin oldukça doğru bir tahminini verir.

2) Gelir Yöntemi

Mülk değerleme için Gelir Yöntemi, başka bir standart değerleme yaklaşımıdır. Bu yöntem, bir mülkün potansiyel gelirini değerlendirir ve genellikle kiralık mülkler veya ticari binalar için kullanılır. Mülkün değeri genellikle gelecekteki nakit akışlarının şimdiki değerine indirgenen net gelire dayanır.

Verilen internet kaynakları, Gelir Yöntemi'nin ayrıntılarına değinmemektedir, ancak bu yaklaşım genellikle potansiyel kira geliri, işletme giderleri, boşluk oranları ve uygun bir indirim oranı gibi faktörleri dikkate alır ve mülkün gelecekteki nakit akışlarından elde edilen şimdiki değeri belirler.

3) Artık Değer Yöntemi

Artık Değer Yöntemi, geliştirme potansiyeline sahip bir arazi veya mülkün değerini değerlendirmek veya yeniden geliştirilmek üzere kullanıldığında sıkça kullanılır. Bu yöntem, mülk geliştiricilerinin bir arazi veya mülk satın almak için gerçekçi bir değer belirlemelerine yardımcı olan basit bir kavram ve hesaplama temeline dayanır. Bu değer daha sonra diğer masraf bileşenlerini belirlemek ve karlı bir proje sonucuna ulaşmak için ek masraflar (site hazırlığı, arazi iyileştirmesi, inşaat maliyetleri, profesyonel ücretler vb.) üzerinde harcayabilecekleri maksimum miktarı belirler.

Artık Değer Değerleme Yöntemi şu denklemi kullanır: Arazi = GYD - (İnşaat + Ücretler + Kar) Burada, Arazi = Arazi/yer edinme maliyeti, GYD = Brüt Geliştirme Değeri, İnşaat = Bina ve inşaat maliyetleri, Ücretler = Ücretler ve işlem maliyetleri, Kar = Geliştiricilerin gereken karı.

Kendin Yap Mülk Değerlemesi

1) Ev Sahiplerinin Mülk Değerlemesi Yapabilme Yeteneği

Ev sahipleri, bir mülkün pazar değerini tahmin etmek için yardımcı olabilecek çeşitli araç ve kaynaklara erişime sahiptir. Mevcut kaynakları kullanarak ve mülk değerini etkileyen temel faktörleri anlayarak, mülklerinin piyasa değerini tahmin edebilirler.

Yaygın olarak kullanılan bir yöntem Karşılaştırma Yöntemi'dir, burada ev sahipleri aynı bölgedeki benzer mülklerin yakın tarihli satış işlemlerini analiz eder ve inceler. Ev sahipleri, mülkün konumu, yaş, arazi sahipliği, kat seviyesi, birimden görünen manzara, boyut, durum ve bitiş standartı gibi faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. İyi bakımlı bir mülk genellikle değerini korumaya yardımcı olur.

Bazı ev sahipleri, yenilemelerin mülk değerini artıracağını varsayabilir, ancak bu her zaman doğru değildir. Bir yenilemenin mülk değeri üzerindeki etkisi, yenileme türü, potansiyel alıcıların tercihleri ve beğenileri ve yenilemenin tamamlanmasından bu yana geçen süre gibi birden çok faktöre bağlıdır.

2) DIY Değerleme'nin Güvenilirliği Hakkında Dikkat

DIY mülk değerlemesi için araç ve kaynakların mevcudiyeti rağmen, mülk uzmanları bu tahminlere yalnızca güvenmek konusunda uyarıyor. Bilgisayar tarafından oluşturulan değerlemelerle ilgili önemli bir endişe, bu tahminlerin mülk piyasasının karmaşıklıklarını ve nüanslarını hesaba katamamasıdır. Gayrimenkul piyasası hala "kusurlu bir piyasa" olarak kabul edilir ve benzer mülkler yoktur. Bu nedenle, profesyonel bir değerleyicinin yaptığı titiz inceleme, veri biriktirme, doğrulama, onaylama ve analiz yeniden gözden geçirilmelidir.

Mülk işlemleri ve karar verme süreçlerinde yalnızca DIY değerlemelere dayananlar bunu "kendi riskleri" ile yaparlar. Bilgisayar tarafından oluşturulan değerler "değerlemeler olarak kabul edilmez" ve dolayısıyla profesyonel değerleme enstitüleri taraf ından tanınmaz.

Temel Mülk Değerleme Maliyeti

1) Mülk değerleme maliyetini etkileyen faktörler

Mülk değerleme, bir mülkün satın alma ve satış fiyatını etkileyebilecek kritik bir süreçtir. Mülk değerleme maliyetini etkileyebilecek birkaç faktör vardır.

  1. Değerleme Türü: Mülk için gereken değerleme türü maliyeti etkileyebilir. Bazı değerlemeler, basit bir ipotek değerlemesine kıyasla daha ayrıntılı çalışma ve uzmanlık gerektirir, örneğin birleşme veya devralma değerlemesi.
  2. Değerleme Yöntemi: Mülkün değerini belirleme yöntemi de maliyeti etkileyebilir. Örneğin, Karşılaştırma Yöntemi'ni kullanmak, benzer özelliklere sahip mülklerin yakın tarihli satış işlemlerini analiz etmek için yapılan bir yöntemle karşılaştırıldığında maliyet açısından farklılık gösterebilir.
  3. Mülkün Özellikleri: Bir mülkün belirli özellikleri, boyutu, yaş, durumu, arazi sahipliği, kat seviyesi ve manzara gibi, değerleme maliyetini etkileyebilir. Bu özellikler ne kadar karmaşık olursa, bir değerleme için daha fazla zaman ve uzmanlık gerekecektir.

2) Range of professional valuation fees

Maalesef, profesyonel değerleme ücretlerinin kesin bir aralığını veremem çünkü bu veriler mevcut değil. Maliyet, değerleme için gereken belirli faktörler gibi yukarıda tartışılan faktörlere bağlı olarak değişecektir.

3) Advice from professionals

Değerleme maliyetlerinin potansiyel maliyetlerini anlamak için birden fazla mülk değerleme uzmanıyla iletişime geçme konusunda tavsiye almak önemlidir. Bir mülk değerleme hizmetini sonlandırmadan önce, birkaç mülk değerleme uzmanıyla iletişime geçmek önemlidir. Bu, hizmetlerini, maliyetlerini ve uzmanlıklarını karşılaştırmanıza olanak sağlar. Ayrıca, değerlemenin potansiyel maliyetlerine daha iyi bir anlayış sağlayabilir ve değerleme için fazla ödeme yapmamayı sağlayabilir.

Unutmayın, en pahalı değerleme hizmeti her zaman en iyisi olmayabilir ve en ucuz olan en doğru olmayabilir. Maliyeti, hizmetin kalitesi ve değerleme işlemini gerçekleştiren profesyonel veya şirketin itibarıyla dengelemek önemlidir. Birden çok seçeneği karşılaştırarak, mülkünüzün değerlemesinde en iyi profesyoneli seçebilirsiniz.

SSS:

Mülkümü ücretsiz olarak değerlendirebilir miyim?

Evet, çevrimiçi araçlar veya kendi değerlendirmenizi yaparak ücretsiz mülk değerlemesi alabilirsiniz.

Değerleme nasıl alabilirim?

Değerlendirme için profesyonel değerleyicilerden, emlak acentelerinden veya çevrimiçi araçlardan yararlanabilirsiniz.

Mülk değerlendirebilir miyim?

Karşılaştırma, gelir veya artık değer yöntemlerini kullanarak kendi mülk değerlendirmenizi yapabilirsiniz.