Picture

Farklı Ev Değerleme Yöntemleri

Anthony Evans

Anthony Evans

27 Haziran, 2023

Home-Valuation

İçindekiler

Ev değerleme, ev sahipleri, alıcılar ve yatırımcılar için büyük öneme sahiptir. Farklı ev değerleme yöntemlerini anlamak, gayrimenkul piyasasında bilinçli kararlar vermek için önemlidir. Bu yöntemleri keşfederek bireyler bir mülkün değerini anlayabilir ve adil fiyatlarla pazarlık yapabilirler.

Doğru Piyasa Değeri Belirleme

Farklı ev değerleme yöntemlerini anlamak, bir mülkün piyasa değerini doğru bir şekilde belirlemek içindir. Değerleme, ev sahiplerinin aşırı ödeme yapıp yapmadıklarını veya iyi bir anlaşma yaptıklarını değerlendirmelerine yardımcı olur. Alıcılar için ise pazarlık yapmaya başlama noktasıdır ve mülkün tahmini değerine dayalı olarak adil bir fiyat ödemelerini sağlar. Yatırımcılar gayrimenkul projelerine yatırım yapma kararı verirken mülkün potansiyel karlılığını değerlendirebilirler.

Karşılaştırmalı Piyasa Analizi (CMA)

Karşılaştırmalı Piyasa Analizi (CMA), doğrudan karşılaştırma yöntemi olarak adlandırılan yaygın bir yöntemdir. Bu yöntem, bir mülkü aynı bölgede yakın zamanda satılan benzer mülklerle karşılaştırarak değerlendirmeyi içerir. Konum, büyüklük, durum ve olanaklar, mülkün piyasa değerini tahmin etmek için göz önünde bulundurulan faktörlerdir.

Gelir Yaklaşımı

Gelir Yaklaşımı özellikle yatırım amaçlı mülkler için kullanılır ve bunların gelir üretme potansiyeline odaklanır. Bu yaklaşım, mülkün değerini, elde edebileceği net işletme gelirine (NOI) dayalı olarak hesaplar. Değer, NOI'ye bir kapitalizasyon oranı uygulanarak belirlenir ve bu da yatırımcının beklenen yatırım getirisini yansıtır.

Maliyet Yaklaşımı

Maliyet Yaklaşımı, bir mülkün değerini onunla benzer bir mülkün yerini alacak maliyeti belirleyerek tahmin eder. Bu yöntem, yeni veya benzersiz mülkler için uygundur, çünkü karşılaştırılabilir satış verileri sınırlı olabilir. Bu yaklaşım, arazi, inşaat, amortisman ve iyileştirmelerin güncel maliyetini dikkate alır, ancak mevcut piyasa faktörlerini tam olarak yansıtmayabilir.

Kalıntı Yöntemi

Geliştiriciler genellikle Kalıntı Yöntemi'ni, geliştirme potansiyeline sahip arazi veya mülklerin değerini değerlendirmek için kullanır. Bu yöntem, tamamlanmış geliştirme projenin projeksiyon edilen piyasa değerinden, inşaat masrafları ve istenen kar marjı gibi geliştirme maliyetlerini çıkararak değeri hesaplar. Bu yöntem, geliştiricilerin araziye yatırım yapmadan önce bir proje için fizibilite ve karlılığı belirlemelerine yardımcı olur.

Otomatik Değerleme Modelleri (AVM)

Otomatik Değerleme Modelleri (AVM'ler), istatistiksel modelleme ve gayrimenkul verilerini kullanarak mülk değerlerini tahmin eden bilgisayar algoritmalarıdır.

Ev Değerleme Faktörleri

Ev değerleme, ev sahipleri, alıcılar ve yatırımcılar için büyük öneme sahiptir. Farklı ev değerleme yöntemlerini anlamak, gayrimenkul piyasasında bilinçli kararlar vermek için önemlidir. Bu yöntemleri keşfederek bireyler bir mülkün değerini anlayabilir ve adil fiyatlarla pazarlık yapabilirler.

Home-Valuation

Ev Değerlemesini Etkileyen Faktörler

Bir mülkün değerlemesini etkileyen birkaç faktör vardır:

1. Konum

Gayrimenkulün konumu, değerlemesinde önemli bir rol oynamaktadır. Arzu edilen bölgelerdeki mülkler, olanaklara yakınlık, okullar, ulaşım ve genel olarak arzu edilirlik gibi faktörler nedeniyle daha yüksek fiyatlara hükmetme eğilimindedir.

2. Boyut ve Durum

Bir mülkün büyüklüğü ve durumu da değerini etkiler. Daha kapsamlı ve bakımlı mülkler, daha küçük veya bakımsız olanlara kıyasla genellikle daha yüksek değerlere sahiptir.

3. İmkanlar

Olanakların varlığı, bir mülkün değerini olumlu yönde etkileyebilir. Yüzme havuzları, yenilenmiş mutfaklar veya arzu edilen diğer olanaklar gibi özellikler, bir mülkün algılanan değerini artırabilir.

4. Karşılaştırılabilir Satışlar

Karşılaştırılabilir mülklerin son satış fiyatları, mevcut piyasa koşullarını yansıtmak için dikkate alınır. Karşılaştırmalı Pazar Analizi (CMA), bir mülkün piyasa değerini tahmin etmek için benzer mülklerin satış verilerini analiz etmeye dayanır.

Karşılaştırmalı Piyasa Analizi (CMA) ve Önemi

Karşılaştırmalı Pazar Analizi, yerel pazardaki gerçek satış verilerine dayanan gerçekçi bir tahmin sağladığından, bir mülkün pazar değerini belirlemede önemlidir. Satıcılar için bir CMA, getirileri en üst düzeye çıkarırken potansiyel alıcıları çeken uygun bir liste fiyatı belirlemeye yardımcı olur. Alıcılar, adil piyasa değerleri hakkında fikir edinerek ve rekabetçi teklifler sunarak bir CMA'dan yararlanabilir. Gayrimenkul uzmanları, müşterilere etkili bir şekilde tavsiyelerde bulunmak ve uygun anlaşmaları müzakere etmek için CMA raporlarına güvenir.

Gelir Yaklaşımının Açıklaması

Gelir yaklaşımı, bir mülkün değerini ürettiği gelire göre tahmin eden bir gayrimenkul değerleme yöntemidir. Genellikle gelir getiren mülkler için kullanılır ve piyasa değerlerini belirlemek için bir çerçeve sağlar. Yaklaşım, mülkün net işletme gelirinin (NOI) hesaplanmasını ve kapitalizasyon oranına bölünmesini içerir.

Gelir Yaklaşımının Yatırım Yapılan Mülklere Uygulanması

Gelir yaklaşımı, özellikle kiralık daireler, ofis binaları veya perakende satış yerleri gibi yatırım amaçlı gayrimenkuller için uygundur. Bu mülkler, kira veya kira ödemeleri yoluyla gelir elde ederek, değerlerini ürettikleri gelire yakından bağlı hale getirir. Yatırımcılar, gelir potansiyelini ve piyasa koşullarını analiz ederek, gelir yaklaşımını kullanarak bir yatırım amaçlı gayrimenkulün değerini belirleyebilir.

Mülk Değerini Belirleme Hesaplama Süreci

Kalıntı yönteminin hesaplama süreci birkaç adımdan oluşur:

1. Adım: Arazi Maliyetini Belirleyin

Öncelikle arsanın satın alma maliyeti belirlenir. Bu maliyet, Kentsel Yeniden Geliştirme Kurumu (URA) web sitesi gibi güvenilir kaynaklardan elde edilebilir.

Adım 2: Brüt Geliştirme Değerini (GDV) Tahmin Edin

Daha sonra, önerilen geliştirmenin tamamlandıktan sonra öngörülen piyasa değerini temsil eden brüt geliştirme değeri (GDV) tahmin edilir. GDV, değerleme denkleminde kritik bir bileşendir.

3. Adım: Artık Değeri Hesaplayın

Kalıntı yöntemi kullanılarak mülk değerinin belirlenmesi için, inşaat maliyetleri, finansman giderleri ve geliştiricinin karı gibi diğer harcama bileşenleri ile birlikte arazi maliyeti GDV'den düşülür. Ortaya çıkan miktar, geliştirme projesinden elde edilebilecek potansiyel karı yansıtan artık değeri temsil eder.

Kalıntı Yönteminin Fizibilite ve Karlılık Değerlendirmesindeki Rolü

Kalıntı yöntemi, bir geliştirme projesinin fizibilitesini ve karlılığını değerlendirmede çok önemli bir rol oynar:

Fizibilite Değerlendirmesi

Geliştiriciler, geliştirmeyle ilgili maliyetleri göz önünde bulundurarak ve bunları tamamlanan projenin tahmini değeriyle karşılaştırarak, projenin mali açıdan uygun olup olmadığını değerlendirebilir.

Kârlılığın Değerlendirilmesi

Kalıntı yöntemi, potansiyel yatırım getirisinin belirlenmesine yardımcı olur ve arazi edinimi ve geliştirme stratejilerine ilişkin karar verme sürecine rehberlik eder.

Otomatik Değerleme Modellerine Giriş

Otomatik Değerleme Modelleri (AVM'ler), istatistiksel modelleme ve gayrimenkul verilerini kullanarak mülk değerlemeleri sağlayan bilgisayar algoritmalarıdır.

İstatistiksel Modelleme ve Gayrimenkul Verilerinin Kullanımı

AVM'ler, büyük hacimli gayrimenkul verilerini analiz etmek ve mülk değerlemeleri oluşturmak için istatistiksel modelleme tekniklerini kullanır. Mülkün büyüklüğü, konumu, durumu ve bölgedeki son satışlar gibi çeşitli faktörleri dikkate alan algoritmalar kullanırlar.

AVM'lerin Gayrimenkul Değerleme İçin Kullanımının Artıları ve Eksileri

AVM'leri kullanmanın bir avantajı, hızları ve verimlilikleridir. Gayrimenkul işlemlerinde hızlı karar almaya izin vererek mülk değerlemelerini hızlı bir şekilde üretebilirler. AVM'ler ayrıca geleneksel değerlendirme yöntemlerine kıyasla uygun maliyetlidir.

Ancak AVM'lerin sınırlamaları vardır. Bölgeye ve mülk türüne göre değişen veri kullanılabilirliğine ve doğruluğuna büyük ölçüde güvenirler. AVM'ler, mülk değerini önemli ölçüde etkileyen benzersiz mülk özelliklerini veya yerel pazar nüanslarını hesaba katmayabilir. Ek olarak, AVM'ler, sınırlı piyasa emsalleri olan veya özel değerleme bilgisi gerektiren mülkleri doğru bir şekilde değerlendirmekte zorlanabilir.

Benzersiz Mülk Özellikleri ve Yerel Piyasa Nuansları İçin Dikkate Alınması Gerekenler

AVM'leri kullanırken, modellerin sınırlamalarını dikkate almak ve benzersiz mülk özelliklerinin ve yerel pazar nüanslarının potansiyel etkisini tanımak önemlidir. Ayırt edici özelliklere sahip mülkler veya satış verilerinin sınırlı olduğu bölgelerde bulunan mülkler, doğru değerlemeler sağlamak için ek insan uzmanlığı ve manuel değerlendirme yöntemleri gerektirebilir.

SSS:

Değerleme için 5 yöntem nedir?

Beş yaygın değerleme yöntemi şunlardır: Piyasa Yaklaşımı, Gelir Yaklaşımı, Varlık Temelli Yaklaşım, Karşılaştırılabilir İşlem Yöntemi ve Maliyet Yaklaşımı.

Değerleme için 4 yöntem nedir?

Dört yaygın değerleme yöntemi şunlardır: Piyasa Yaklaşımı, Gelir Yaklaşımı, Varlık Temelli Yaklaşım ve Karşılaştırılabilir İşlem Yöntemi.

En çok kullanılan 3 değerleme yöntemi nedir?

En yaygın kullanılan üç değerleme yöntemi şunlardır: Piyasa Yaklaşımı, Gelir Yaklaşımı ve Varlık Temelli Yaklaşım.